Rity Jansen Heijtmajer

|  Home  |  Werkoverzicht  | Biografie  | Teksten | Contact |


Teksten

Rity Jansen Heijtmajer houdt zich bezig met beweging van vormen in de ruimte.
Deze Amsterdamse kunstenares zoekt in haar gereduceerde beeldtaal
aansluiting bij de klassieke constructivisten. Zij werd gevormd door haar studie
aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam die zij, naast andere studies,
in de 60er jaren afrondde. Verscheidene stipendia gaven haar de moed haar
stijl consequent te ontwikkelen en maakten deelname aan tentoonstellingen
in Nederland en daarbuiten mogelijk.
Rity Jansen Heijtmajer kiest meestal voor een vierkant beeldformaat voor haar
composities bestaande uit geometrische kleurvlakken en vormelementen. Zij
heeft maar weinig beeldende vormmiddelen en een gereduceerd kleurenpalet
nodig: ze deelt een vierkant in tweeën of vieren, ze spiegelt de driehoek langs
een as of punt, ze verkleint stapsgewijs een rechthoek tot vierkant en ze gebruikt
complementaire kleuren of nuances daarvan binnen één kleur. Zij creëert dynamiek
in haar acrylschilderijen door de wisselende rol van de vorm als voor- of achtergrond
en door de transparantie van de verschillende lagen. Om het beeld levendig te
maken, schroomt de kunstenares niet om zo nu en dan een geometrische vorm
door de rand van het schilderij te laten afsnijden of licht uit balans te brengen.
Op die manier wordt het gevoel voor harmonie bij de beschouwer geprikkeld en
raakt hij bij het werk betrokken.

Leane Schäfer Kunstmuseum Gelsenkirchen/de

Der Bewegung von Formen im Raum hat sich Rity Jansen Heijtmajer verschrieben.
Die in Amsterdam geboren und lebende Künstlerin, knüpft in ihrer reduzierten
Bildsprache an die klassischen Konstruktivisten an. Prägend war sicherlich ihr
Studium an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, das sie in den 1960er Jahren
neben anderen Studien absolvierte. Mehrere Stipendien bestärkten die Künstlerin
ihren Stil konsequent weiterzuführen und eröffneten die Teilnahme an Ausstellungen
im Ausland.
Rity Jansen Heijtmajer wählt meist das quadratische Bildformat für ihre Kompositionen
aus geometrischen Farbfeldern und Formelementen. Ihr genügen wenige Gestaltungs-
mittel und eine reduzierte Farbskala: Teilung der Quadratfläche in zwei Hälften oder
vier Viertel, Spiegelung einer Dreiecksform an einer Achse oder einem Punkt, stufenweise
Verringerung einer Fläche vom Rechteck zum Quadrat. Nutzung von Komplementärfarben
oder verwandten Tönen einer Farbfamilie. Dynamik erzeugt sie in ihren Acrylbildern durch
das kecke Wechselspiel von Figur und Grund ebenso wie durch die Transparenz der
einzelnen Raumebenen. Um das Bild in Schwung zu bringen, scheut sich die Künstlerin
nicht, zuweilen eine geometrische Form am Bildrand zu überschneiden oder einen Keil
leicht aus der Balance zu kippen. Auf diese Weise ist das Harmonieverständnis des
Betrachters irritiert, der als Dialogpartner einbezogen wird.

Leane Schäfer Kunstmuseum Gelsenkirchen/de

The artistic pre-occupation of Rity Jansen Heijtmajer focuses on how shapes move in space. Born and living / working in Amsterdam, she expresses herself through a reduced imagery that is connected with the classic constructivist tradition. Her educational art studies were during the 1960's, and her years at the Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam the most formative. Several grants also encouraged her to persevere in her chosen idiom and led to participation in exhibitions abroad.
Rity Jansen Heijtmajer often employs a quadrangle as a compositional format and builds the work with basic geometrical elements and colour planes. Expression is therefore achieved with limited formal ingredients and a spare use of colour; dividing a square into halves or quarters, mirroring triangles along an axis or point, reducing a rectangle to a square by a series of steps and using complementary colours or nuances of those colours.
The works, in acrylic paint, derive their dynamics from the way geometries are allowed to interchange from fore to background and vice versa. The transparency of colour-layers adds to the visual dynamic too. Other canvases are enlivened by the use of a cut-off effect where a geometric component is limited or 'unbalanced' by a frame. It is with such methods that the viewers' sense of harmony is challenged and as a consequence drawn into a dialogue with the work.

Leane Schäfer Kunstmuseum Gelsenkirchen/de

Diapresentatie